Belbin Test

Belbin test

De Belbin test is ontwikkeld door de Britse wetenschapper Meredith Belbin. Belbin had veel interesse voor het functioneren van geroepsgedrag, maar ook het functioneren van individueel gedrag. Omdat Belbin hier geen theorie voor had is hij een onderzoek begonnen naar effectiviteit van managementteams. Voor dit onderzoek heeft hij drie verschillende wetenschappers gevraagd om met hem samen te gaan werken. Voor dit onderzoek is uiteindelijk 7 jaar uitgetrokken.

Binnen deze 7 jaar organiseerde Belbin jaarlijks meerdere managementgames. Tijdens deze managementgames werden er rollenspellen gespeeld die betrekking hadden op verschillende bedrijfssituaties. Alle deelnemers moesten van te voren een aantal psychologische testen ondergaan en werden tijdens de rollenspellen geobserveerd. Op deze manier heeft Belbin verschillende teamrollen uitgevonden. Deze teamrollen gebruikte Belbin om ideale teams samen te stellen.

Tegenwoordig wordt de Belbin test nog veel gebruikt. Door middel van de Belbin test krijgt iedereen een duidelijk beeld van ieders sterke- en zwakke punten binnen een team. Ook komt er een duidelijk beeld naar voren van welke karakters er binnen het team zijn en wellke kwaliteiten deze hebben. Op deze manier kan er een goed evenwicht ontstaan tussen alle teamrollen.

Onze nieuwste blogs